Monday, June 01, 2020

03 IN THE SNOW

For Primary 3 a new LIM to remember funny things to do in the snow in English.
CLICK on the image.

Para os de 3º un novo LIM para lembrar cousas divertidas a facer coa neve en inglés.
Fai CLIC na imaxe.

02 THE CIRCUS

And for Primary 2, a LIM about the circus to learn some actions we can make with our bodies, just because we are artists.
CLICK on the image.

E para os de 2º un LIM sobre o circo para aprender algunhas accións feitas co noso corpo porque somos uns artistas.
Fai CLIC na imaxe.

01 AROUND TOWN

Now you can play next lesson's LIM about town.
CLICK on the image.


Xa podedes xogar ao LIM da seguinte lección sobre á cidade.
Fai CLIC na imaxe.

Sunday, May 10, 2020

03 TASTY FOOD

For 3rd Primary learners. Are you hungry? What abaout some tasty food? Play this LIM and enjoy learning.


Para @s alumn@s de 3º de primaria. Tes fame? Que hai dun pouco dunha saborosa comida? Xoga este LIM e aprende pasándoo ben

02 WILD THINGS

For 2nd. Primary learners. A new LIM for you to learn some animals and some things about them.


Para @s alumn@s de 2º de primaria. Un novo LIM para vós, para que aprendades algúns animais e algunhas cousiñas sobre eles.

01 GET MOVING

For 1 Primary learners some vocabulary about our BODY and body actions.A new LIM for you to enjoy learning.


Para l@s alumn@s de 1º de primaria, un pouco de vocabulario sobre o corpo e accións que se poden facer co corpo. Un novo LIM para que aprendades de xeito divertido.

Friday, May 01, 2020

WHAT'S THE MATTER?

With Vera's drawings I made this video to review illnesses.

Cos debuxos de Vera, fixen este vídeo para repasar as enfermidades.

Template by:

Free Blog Templates